تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

کنسول Xbox چیست و چرا باید از بین بازیها این کنسول را خرید ؟