کنسول پلی استیشن 2 نمونه موفق در تاریخ بازی های ویدئویی خانگی