تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

مجموعه پرکاربرد مایکروسافت آفیس Microsoft Office و نحوه ارتقاء آن