تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

داستان برند مایکروسافت، ابر قدرت سیستم عامل رایانه و نرم افزارهای کاربردی