داستان برند مایکروسافت، ابر قدرت سیستم عامل رایانه و نرم افزارهای کاربردی