تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

داستان یک سیب گاز زده؛ راز واقعی سیب گاز زده لوگوی اپل