تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

App Store بزرگترین مرکز دانلود نرم افزار و نحوه کار با آن