تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

اپل آیدی apple id یا شناسه اپل و موارد کاربرد بسیار آن