برچسب- شارژ گیفت گوگل

آموزش استفاده از گیفت کارت گوگل پلی

آموزش گيفت كارت گوگل پلیکته خیلی مهم در مورد گیفت کارت گوگل پلیتوجه داشته باشید که براساس تحریم های جدید امریکا بر ضد ایران در صورت استفاده از گیفت کارت گوگل پلی امریکا با آی پی ( وی پی ان ) هر کشوری بجز امریکا و یا استفاده کد گیفت کارت در اکانتی با ریجن غیر امریکا, کد گیفت کارت را باطل کرده و بلا استفاده می شود.گیفت کارت گوگل پلی امریکا باید الزاما با وی پی ان امریکا...