برچسب- آموزش مستر كارت

آموزش استفاده از مستر کارت

آموزش مستر كارتپرداخت با ویزا کارت و مستر کارت ( یا کارتهای پرداخت مشابه مانند American Express و یا Discover ) آموزش مستر كارت نیازمند داشتن اطلاعات زیر است: 1- شماره ۱۶ رقمی کارت ۱۶-digits Card nomber / Card #2- نام دارنده کارت Card Holder Name / Name on Card3- تاریخ انقضای کارت Expire Date / Valid Through Date4- کد سه رقمی پشت کارت CCV2 / CVV2 / Security Code / Card Verification Value / CID5- آدرس صورتحساب Billing Addressبا داشتن یک کارت مستر و یا...