تمامی گیفت کارت های این فروشگاه، اصلی و دارای اسکن می باشد. کد محصول بلافاصله پس از خرید تحویل داده می شود.

معرفی سیستم پرداخت ریکستی و مزایای خرید گیفت کارت rixty